foto1
Współpraca
foto1
Kooperacja
foto1
Gospodarka nakierowana na dobro człowieka
foto1
Dobro Wspólne nadrzędnym celem gospodarki
foto1
Człowiek jest najważniejszy
Witamy w Stowarzyszeniu Gospodarki Dobra Wspólnego

Strefy Aktywnosci

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

03
Maj
Sobótka
I Forum Demokracji Bezpośredniej 3 maja 2019 w Sobótce

Kunena: Najnowsze posty

 • Brak postów do publikacji.

Projekt „NGO 2019”

 

Spis treści

 1. Idea
 2. Opis projektu
 3. Zasady funkcjonowania
 4. Kodeks postępowania i etyki
 5. Schemat działania
 6. Deklaracja uczestnika Projektu
 7. Podstawa prawna (o SGDW)
 8. Wady, zalety, zagrożenia

 

 1. Idea

Z racji niemożności liczenia na nasze elity polityczne (jedynie skłócone w walce o stanowiska i wpływy) co do realizacji społecznych potrzeb i autentycznego rozwoju kraju istnieje potrzeba konsolidacji oddolnych sił pozarządowych w realizacji powyższego celu.

Czytaj więcej...

Projekt „NGO 2019”

 

Spis treści

 1. Idea
 2. Opis projektu
 3. Zasady funkcjonowania
 4. Kodeks postępowania i etyki
 5. Schemat działania
 6. Deklaracja uczestnika Projektu
 7. Podstawa prawna (o SGDW)
 8. Wady, zalety, zagrożenia

 

 1. Idea

Z racji niemożności liczenia na nasze elity polityczne (jedynie skłócone w walce o stanowiska i wpływy) co do realizacji społecznych potrzeb i autentycznego rozwoju kraju istnieje potrzeba konsolidacji oddolnych sił pozarządowych w realizacji powyższego celu.

Cele pośrednie projektu to:

- powiązanie możliwie dużej ilości środowisk NGO,

- opracowanie w ramach wspólnych konsultacji całościowego programu rozwoju (modelu państwa),

- wyłonienie z całego grona uczestników liderów, którzy będą stanowić przyszłą kadrę wprowadzającą wypracowany program w stan realizacji * (kandydaci w wyborach do Parlamentu).

*oczywiście w wyniku sukcesu wyborczego

 1. Opis projektu

Odpowiednio sformułowany statut Stowarzyszenia (federacji) tworzy platformę będącą miejscem do integracji wszelkich grup środowiskowych, pojedynczych osób, nieformalnych podmiotów jak i organizacji rejestrowych. Wszystkie te podmioty wchodzą do projektu jako integralne nie pozbawione tożsamości organizacje. Nie stanowią struktur Stowarzyszenia, nie podlegają władzom Stowarzyszenia.

Podmioty będące uczestnikami Projektu są powiązane w układzie sieciowym w zależności od chęci swego zaangażowania. Nadzór nad siecią prowadzi Rada powołana z przedstawicieli podmiotów.

Stowarzyszenie rości sobie jedynie prawo do kontroli prawidłowego przebiegu projektu pełniąc funkcję mecenatu - nadzoru.

 1. Zasady funkcjonowania (elementy projektu):

 

Zarząd Stowarzyszenia - prowadzenie nadzoru autorskiego nad projektem, współdziałanie z Radą

 

Komisja rewizyjna Stowarzyszenia– mediacja, rozstrzyganie powstałych sporów (skład może być poszerzony o osoby spośród członków projektu)

 

Sekretariat (biuro) – rejestracja uczestników projektu, kierowanie chętnych (dokooptowanie) do zawiązanych już stref aktywności, łączenie (przypisanie) pojedynczych osób uczestniczących w projekcie w grupy - kluby lokalne (podział uczestników względem miejsca zamieszkania; miasto i dalej do okręgów wyborczych – zalążek struktur lokalnych dla Projektu), pozyskiwanie kolejnych uczestników do Projektu. Skład Sekretariatu tworzą wraz z przedstawicielem Stowarzyszenia chętni spośród członków Projektu.

 

Podmioty projektu – pojedyncze osoby, stowarzyszenia, fundacje, związki, federacje, małe partie nie mające wcześniejszego udziału w zarządzaniu krajem oraz inne nawet nieformalne grupy typu klub sympatyków.

 

Rada – powołana z pełnomocników podmiotów wchodzących w skład projektu jak również z przedstawicieli stref aktywności (klubów tematycznych, środowiskowych, lokalnych)

Decyzje Rady są wiążące dla Projektu.

 

Strefy aktywności – dzielą się na:

Kluby środowiskowe – np: studenckie, działkowców, kluby rolnika itp.

Kluby tematyczne – środowisko osób mających swoje przemyślenia, projekty czy chcących w jakikolwiek sposób współdziałać przy tworzeniu nowych, korzystniejszych rozwiązań prawnych, strukturalnych czy choćby samej analizie nabrzmiałych problemów w konkretnych działach struktur państwa (prawo, administracja, gospodarka, kwestie socjalne itd.)

Kluby lokalne – zalążek struktur projektu. Pojedyncze osoby spośród wszystkich uczestników projektu podzielone pod względem lokalizacyjnym na miasta/gminy/okręgi wyborcze.

 

Liderzy – osoby wyłonione (nominowane) z klubów stref aktywności jako postacie wnoszące największy wkład w budowę programu projektu, realizację projektu, rozbudowę jak i wynik końcowy. To spośród liderów wyłaniane zostaną listy wyborcze. Będzie to w pierwszym rzędzie

 1. proces samoczynny,
 2. w drodze debat pomiędzy kandydatami
 3. ustaleń wewnętrznych stref aktywności
 4. nominowania przez Radę + Zarząd (względem korzyści politycznych dla projektu)

- ostatecznie, kiedy zawiodą powyżej zapisane rozwiązania

Partia – system wyborczy preferuje start w wyborach partiom politycznym, tak więc i Projekt przewiduje start swoim uczestnikom z list powołanej już partii.

 

 1. Kodeks postępowania i etyki

Każdy z uczestników Projektu jest zobowiązany do przestrzegania następujących zasad:

 1. Z racji wspólnotowego charakteru Projektu zachowanie tolerancji i poszanowania względem adwersarzy przedstawiających często odmienne stanowisko.
 2. Pamiętajmy, że działamy dla wspólnego dobra a nie jedynie propagowania za wszelką cenę swego stanowiska. O ile nie uznamy wszelkich racji choćby najbardziej się wykluczających i nie doprowadzimy do wypracowania wspólnego (jakie by nie było) stanowiska to Nasze działania w ramach Projektu nie mają sensu.
 3. Uznanie modelu współpracy z zachowaniem następującej hierarchii zdarzeń: - przedstawienie swego punktu widzenia na kwestię - ustalenie wspólnych, pokrywających się racji - analiza rozbieżności stanowisk, przejście w ramach konsensusu do ich rozwiązania - w momencie nie ustanowienia na tym etapie wspólnego stanowiska przejście do ustalenia innych ram mogących rozwiązać zagadnienie np: poprzez głosowanie, szeroką debatę społeczną czy referendum - zapisanie ostatecznego wyniku debaty
 1. Schematy działania
 1. Deklaracja uczestnika Projektu zawiera:

Imię, nazwisko, przynależność do podmiotu- uczestnika Projektu wraz z pełnioną funkcją, miejsce zamieszkania ze wskazaniem swego OW, adres mailowy, nr telefonu, tematyki w których uczestnik chciałby wnieść swoje przemyślenia (uczestnictwo w grupach tematycznych) jak również wyrażenie chęci do startu w wyborach (miejscu), organizacji KW itp

 1. Podstawa prawna

Stowarzyszenie (federacja) zostało powołane w celu konsolidacji wszelkich pro-społecznych sił nie umoczonych w politycznych rozgrywkach bazujących z reguły na własnym, partykularnym interesie.

O tym mówi już sama preambuła:

Będąc otwartym na współpracę partnerską z innymi środowiskami, jego konsolidację w poczuciu tożsamości pozarządowego sektora i widząc potrzebę silniejszej jego reprezentacji, ustanawiamy Stowarzyszenie. Jego działania będziemy opierać na konstytucyjnych zasadach pomocniczości i dialogu społecznego oraz współdziałaniu, otwartości, solidarności i wzajemnym wspieraniu związków, stowarzyszeń, federacji i innych organizacji pozarządowych.

 

Zapisy statutu zostały tak określone by stworzyć warunki do autonomicznego działania uczestnikom projektu.

Na wielu przykładach można stwierdzić iż:

- nie można wierzyć politykom

- struktury pionowe nie zdają egzaminu

- prawdziwie wartościowe postacie zawsze wyłonią się same spośród całości

- istnieje ogromny potencjał ludzki mający chęci i wiedzę

Pozostaje jedynie stworzyć odpowiednie warunki do komasacji wszelkich pozytywnie myślących w które (mam nadzieję) opiewa niniejszy Projekt.

Co to jest Blockchain i dlaczego warto Jeżeli czytasz ten artykuł, zdecydowanie interesujesz się kryptowalutą i jej podstawową technologią. Powinieneś przynajmniej usłyszeć słowo „blockchain” rzucone w rozmowach na ten temat, ale czy naprawdę wiesz, co to znaczy? Najprostszym sposobem na objęcie głowy koncepcją łańcucha blokowego jest obejrzenie go jako ogromnego rejestru publiccznego, swoistej głównej księgi. Tak właśnie jest - gigantyczna księga, która przechowuje zapisy wszystkich operacji w systemie. Ta baza danych jest również całkowicie publiczna i dostępna dla każdego, kto jest zainteresowany tą sprawą. Okazuje się, że wszystko, czego potrzebujemy, aby przelać pieniądze na całym świecie, to wprowadzenie informacji o transakcji do konkretnego rejestru.

Czytaj więcej...

Lewandowski KrzysztofBank komercyjny przestał być bezpiecznym miejscem przechowywania oszczędności i stopień ryzyka lokat bankowych rośnie z każdym rokiem prosperity, licząc od ostatniego pęknięcia bańki spekulacyjnej w 2008 roku.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny dysponuje zabezpieczeniem naszych "gwarantowanych" lokat bankowych do wysokości mniej niż 2 procent ich wartości, co jest bardzo cienką taflą, po której wszyscy tupiemy. Gdy padnie w Polsce niezbyt duży bank, deponenci mogą stracić swoje oszczędności.

Ta prawna sytuacja uwidacznia nam, że bank komercyjny nie jest żadnym depozytariuszem, bo pieniądze, które wpłacamy na osobiste rachunki, z chwilą wpłaty przestają należeć do nas i stają się własnością banku. Wprawdzie stają się równocześnie zobowiązaniem banku do wypłaty na żądanie tych środków, ale tylko do poziomu aktywów banku powiększonych o środki BFG, gdyż banki komercyjne są spółkami, głównie akcyjnymi. Po zlicytowaniu aktywów banku i wyczerpaniu funduszy BFG, niezaspokojeni z tych środków klienci realnie stracą swoje oszczędności.

Czytaj więcej...


pobrane 2Od już kilku lat, od czasu gdy zacząłem zajmować się czynnie działalnością społeczną, zaobserwowałem wiele prawidłowości i koordynacji sił które mają wybitnie destrukcyjne działanie na wiele sfer życia społecznego, politycznego, edyukacyjnego i przede wszystkim zdrowotnego.

O ile w fazie pierwszej obserwacji i analizy uważałem że działania takie są dzielem przypadkowych głupich decyzji, czy też potencjalnie błędów i zdarzającej się bezmyślności i głupoty ludzkiej, tym im dalej w las, obraz staje się klarownie jednoznaczny. To nie przypadkowe działania, to nie jednostkowe przykłady głupoty, to nie chaotyczne decyzje i bezmyślność jest przyczyną powolnej degradacji ludzkości, społeczeństw nw skali światowej. Pamiętam jak dziś, około 2004 roku kilka wiadomości oderwanych kontekstem spowodowała jak eksplozja zrozumienie że działania te, mają swój wektor, kierunek, siłę sprawczą, koordynację celów i mają ścisły charakter wzorcowych działań wojennych. Jednym z narzędzi tych działań są właśnie media, przekazujące nam informacje z całym ładunkiem wniosków jakie musimy z tego wycuiągnąć, dzięki perfekcyjnie opracowanej taktyce komentarzy i dyskusji "mądrych głów" których jedynym zadaniem jest właśnie ukierunkować nasze myślenie i poglądy.

Czytaj więcej...